Přejít k obsahu


Technologie výroby lopatek Tp6045081_1-0

Citace:
HNÁTÍK, J. Technologie výroby lopatek Tp6045081_1-0. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production technology of a turbine blade Tp6045081_1-0
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Škoda Power a.s.
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním smyslem technologie bylo vytvořit technologii výroby rozváděcích lopatek parní turbíny. Jednalo se o prototypové lopatky s typovým označením Tp6045081_1-0. Na těchto lopatkách byla ověřována možnost výroby s vyšší přesností, která by vedla k zjednodušení montáže lopatek do disku rozváděcího kola. Navržená technologie výroby tyto požadavky splnila a byla prakticky ověřena při měření na třísouřadnicovém měřícím stroji a dále prakticky při montáži lopatek.
Abstrakt EN: The main purpose of technology was a technology of steam turbine stationary blades. It was a prototype blade type designation Tp6045081_1-0. On these blades have been tested with regards to production with greater precision, which would lead to a simplification of the blade assembly to the manifold wheel drive. The proposed technology has fulfilled these requirements and has been practically verified in the measurement of three-coordinate measuring machine and virtually blade assembly.
Klíčová slova

Zpět

Patička