Přejít k obsahu


Algoritmizace numerických metod pro řešení povodňových rozlivů

Citace:
EGERMAIER, J., BRANDNER, M. Algoritmizace numerických metod pro řešení povodňových rozlivů. Ostrava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Algorithm of numerical methods for the flood simulation
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D.
Abstrakt CZ: Při počítačové realizaci algoritmů pro řešení povodňových rozlivů je třeba brát ohled na některé specifiské vlastnosti daných metod. Mimo jiné se jedná o efektivní řešení speciálních stavů na rozhraní suchých a mokrých buněk. Algoritmy je také třeba vhodným způsobem upravit pro efektivní paralelizaci.
Abstrakt EN: The computer implementation of the algorithms for flood overflowing should take into account certain characteristics of the used methods. Among others, it is an effective solution to the special conditions at the interface of wet and dry cells. The algorithms should be appropriately adjusted for efficient parallelization.
Klíčová slova

Zpět

Patička