Přejít k obsahu


Vypořádání společného podílu v některých obchodních společnostech po zániku nebo zúžení společného jmění manželů

Citace:
DVOŘÁK, T. Vypořádání společného podílu v některých obchodních společnostech po zániku nebo zúžení společného jmění manželů. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 2, s. 66-72. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Settlement of the common shares in certain trading companies after the expiration or narrowing of the joint property of spouses.
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá některými možnými způsoby vzájemného majetkového vypořádání zaniklého nebo zúženého společného jmění manželů ve vztahu k jejich majetkovým účastem v některých druzích obchodních společností.
Abstrakt EN: This article discusses some ways of mutual property settlement extinct or confined joint property of spouses in relation to their equity investment in certain types of companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička