Přejít k obsahu


Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky

Citace:
MAINZ, D., VRBÍK, V. Proč při programování nemusí platit některá pravidla známá z hodin matematiky. Matematika - fyzika - informatika, 2011, roč. 20, č. 7, s. 428-437. ISSN: 1210-1761
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why do not some rules from the mathematics lessons apply in programming
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Prometheus
Autoři: Mgr. Denis Mainz , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Při úvodních hodinách programování lze poměrně zajímavým způsobem ilustrovat a doplnit výklad reálných číslech z hodin matematiky. V programování bývá zvykem rozlišovat čísla na obor čísel "celých" a "reálných". V příspěvku jsou na řešených příkladech programů ukázány některé chyby, vznikající při programování základních matematických operací.
Abstrakt EN: In the The introductory programming lessons can be quite an interesting way to illustrate and complete interpretation of the real numbers of mathematics lessons. Numbers in programming often divided on the field of integers and real numbers. In the paper are shown some of the bugs solved examples program. These arise in the programming of basic mathematical operations.
Klíčová slova

Zpět

Patička