Přejít k obsahu


Svalové dysbalance a možnosti jejich prevence a korekce u hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň

Citace:
ŠRÁMKOVÁ, P., VOTÍK, J. Svalové dysbalance a možnosti jejich prevence a korekce u hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň. Studia Kinanthropologica, 2010, roč. 2, č. 11, s. 101-107. ISSN: 1213-2101
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Muscle dysbalance and posibility of its prevention in case of players of student category of FC Viktoria Plzen
Rok vydání: 2010
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petra Šrámková , PaedDr. Jaromír Votík CSc.
Abstrakt CZ: Cílem předložené pilotní studie je monitoring výskytu svalových dysbalancí a nefyziologických hybných stereotypů u vybraných hráčů žákovské kategorie FC Viktoria Plzeň v rámci tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal při 33. ZŠ v Plzni a doporučení pro jejich prevenci a korekci v tělovýchovné a sportovní praxi. U 10 hráčů žákovské kategorie U12 (resp. U13) jsme provedli kvalitativní analýzu 14 parametrů (svalové dysbalance, hybné stereotypy, rozložení hmotnosti těla) v rámci vstupního (březen 2009) a výstupního šetření (březen 2010). U testovaného souboru jsme diagnostikovali svalové dysbalance a nefyziologické hybné stereotypy. Na základě analýzy výsledků jsme vypracovali skupinový pohybový program, který jsme mezi oběma šetřeními aplikovali. V současné době pohybovou intervenci upravujeme a doplňujeme o další skupinová i individuální doporučení.
Abstrakt EN: The target of the submitted pilot study is to monitor of muscle dysbalance occurence and of non-physiological motive stereotypes at the picked players of the students category FC Viktoria Plzen in the measure of the classes with enlarged teaching of physical training with the aim at the football at 33. ZS in Plzen and in accordance with reccommendation and correction for physical training and for sport practise. In case of 10 players of the student category (U12 or U13) we have carried out qualitative analysis of 14 parameters (muscle dysbalance, motive stereotypes, body weight distribution) in the measure of the input (March 2009) and of output investigation (March 2010). According to the expectations we found in case of test sample the occurence of muscle dysbalance and of non-physiological motive stereotypes. On the base of the results we have created group and individual compensatory motive programme which we thoroughly apply nowadays.
Klíčová slova

Zpět

Patička