Přejít k obsahu


Experiment a měření ve vědeckých kontroverzích

Citace:
BENDA, L. Experiment a měření ve vědeckých kontroverzích. Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experiment and measurement in scientific controversies
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Příspěvek věnuje pozornost některým problémům použití experimentálních a měřicích metod jako objektivních nástrojů k rozhodnutí vědeckých sporů a poukazuje na klíčovou roli sociálních činitelů v těchto situacích. Tyto problémy jsou ilustrovány na příkladu kontroverze kolem detekce gravitačních vln, kterou v řadě studií podrobně zpracoval Harry Collins, zakladatel tzv. empirického programu relativismu.
Abstrakt EN: The paper demonstrates some problems with the use of experimental and measuring methods as objective instruments for closure of scientific disputes and it argues for the key role of social factors in these situations. The problems are illustrated on the gravitational wave controversy elaborated in many studies by Harry Collins, the founder of the so-called empirical programme of relativism.
Klíčová slova

Zpět

Patička