Přejít k obsahu


Numerical modeling of neutron transport - finite volume method, residual distribution schemes

Citace:
SMITKOVÁ, M., BRANDNER, M. Numerical modeling of neutron transport - finite volume method, residual distribution schemes. 2010., ISBN: 978-80-85823-57-8,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical modeling of neutron transport - finite volume method, residual distribution schemes
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Autoři: Ing. Martina Smitková , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zabývá metodami pro numerické řešení rovnice transportu neutronů. Pro její úhlovou diskretizaci je použita PN aproximace, následně jsou diskutovány dva přístupy k prostorové diskretizaci ? metoda konečných objemů a metoda distribuce reziduí. Závěrem jsou představeny numerické výsledky.
Abstrakt EN: This contribution deals with methods for numerical solving of the neutron transport equation. For its angular discretization we use the PN approximation, then we discuss two approaches to the spatial discretization ? the Finite Volume Method and the Residual Distribution Schemes. Finally we present numerical results.
Klíčová slova

Zpět

Patička