Přejít k obsahu


Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Dostupnost služeb

Citace:
HIRT, T., HŮLE, D., PEŘICH, J. Mapa potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji: Dostupnost služeb. 2007.
Druh: MAPA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Map of the necessity of social prevention services in Pilsen district: Accessibility of social services
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň, Česká republika
Autoři: Mgr. Tomáš Hirt Ph.D. , Daniel Hůle , Jan Peřich
Abstrakt CZ: V interaktivní mapě je vizualizována četnost potenciálních klientů jednotlivých služeb definovaných zákonem 108/2006 Sb.v okruhu vymezeném časovou a prostorovou dostupností služby ze zvoleného sídla. Mapa je určena pro úředníky KÚPK, kteří na jejím základě rozhodujé o míře podpora sociálních služeb na území kraje
Abstrakt EN: In the interactive map the quantity of potencial klients of social services defineded by czech law 108/2006, which are accessible in specified time and from specified distance from chosen town. Map serves as a tool for decision makers at the Pilsen district government.
Klíčová slova

Zpět

Patička