Přejít k obsahu


Jezuitská kolej v Klatovech v 17.-18. století jako platforma vzájemného prolínání české a německé hudební kultury období baroka

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Jezuitská kolej v Klatovech v 17.-18. století jako platforma vzájemného prolínání české a německé hudební kultury období baroka. In Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. s. 66-77. ISBN: 978-80-7414-076-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J.E. Purkyně
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner
Klíčová slova

Zpět

Patička