Přejít k obsahu


Identifikace panských sídel. Konfrontace archivních map a terénu na příkladech z Karlovarského kraje

Citace:
KAREL, T., KNOLL, V. Identifikace panských sídel. Konfrontace archivních map a terénu na příkladech z Karlovarského kraje. Plzeň, 2011. ISSN:1803-0777
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Identification of Mansions. Confrontation of archival maps and field examples from the Karlovy Vary Region
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Klub Augusta Sedláčka
Autoři: Tomáš Karel , JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá možnostmi využití archivních map k identifikaci panských sídel v terénu. Vychází ze skušeností s průzkumem v prostoru Karlovarského kraje.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibilities of using archival maps to identify the manor houses in the terrain. It builds on the experience of exploration in the area of ​​Karlovy Vary Region.
Klíčová slova

Zpět

Patička