Přejít k obsahu


Etické aspekty celoživotního vzdělávání v právnických profesích

Citace:
BALÍK, S. Etické aspekty celoživotního vzdělávání v právnických profesích. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-87240-67-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethical Aspects of Lifelong Learning in Legal Professions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Moravská vysoká škola Olomouc
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá některými historickými aspekty vývoje od materiálního pojetí právnických profesí k celoživotnímu vzdělávání právníků, hodnotí některé jeho současné či nedávné organizační koncepty, zamýšlí se nad věcným obsahem celoživotního vzdělávání právníků a vysvětluje, proč toto téma spadá do oboru právní etiky. Zvláštní pozornost je věnována v daném kontextu nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2002, sp. zn. Pl ÚS 7/02, který řeší otázku celoživotního vzdělávání soudců ve vazbě na soudcovskou nezávislost.
Abstrakt EN: The paper deals with some historical aspects of the development from the material conception of legal professions to lifelong learning of lawyers, assesses some of its current or recent organisational concepts, discusses the factual content of lifelong education of lawyers and explains why is this issue included in the field of legal ethics. In this context particular attention is paid to the findings of the Constitutional Court dated the 18th June 2002, file no. Pl ÚS 7 / 02, which address the issue of lifelong education of judges in relation to judicial independence.
Klíčová slova

Zpět

Patička