Přejít k obsahu


Vybrané aspekty právního systému Maltézského řádu

Citace:
ČERNÝ, M. Vybrané aspekty právního systému Maltézského řádu. Revue církevního práva, 2011, roč. 17, č. 1, s. 27-36. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected Aspects of the Legal System of the Order of Malta
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek ve stručnosti poukazuje na některé klíčové aspekty současného právního systému Suverénního řádu maltézských rytířů. Fungování a propojenost tohoto právního systému je důležitým nástrojem k tomu, že se v existenci Maltézského řádu dnes může spojovat starobylá historická instituce s moderním dobře fungujícím organismem, který má významné místo jak na poli církevním, tak i na poli mezinárodním.
Abstrakt EN: The ancient historical institution and the modern functional organism are connected in the Sovereign Military Order of Malta, which has the significant place in the field of church, as well as in the field of international law. The existing law system of the Sovereign Military Order of Malta, described in the chosen aspects of this article, is the prove of success of this connection.
Klíčová slova

Zpět

Patička