Přejít k obsahu


Stručný přehled neuropsychologie a psychobiologie

Citace:
BLAŽEK, V. Stručný přehled neuropsychologie a psychobiologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 107 s. ISBN: 978-80-7043-932-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Short survey of neuropsychology and psychobiology
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc.
Abstrakt CZ: Učební text doplňuje předchozí díly skript Antropologie chování o problematiku vztahu činnosti mozku a psychických funkcí, jako jsou řeč, percepce obličeje, paměťové funkce a učení, emoce, vědomí. Pozornost je věnována i mezipohlavním rozdílům, stárnutí a poruchám.
Abstrakt EN: This lecture notes are part of edition Anthropology of behaviour. They are oriented on brain working and psychological functions as speech, learning and memory, emotions, consciousnes. Intersexual differences, aging and disturbancis are focused, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička