Přejít k obsahu


A Range of Textual Devices in Letters from England: Čapek's Diverse and Impressionistic Language

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. A Range of Textual Devices in Letters from England: Čapek's Diverse and Impressionistic Language. In Fenomén řeči očima fonetiky a kybernetiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 127-135. ISBN: 978-80-7043-958-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Range of Textual Devices in Letters from England: Čapek's Diverse and Impressionistic Language
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem tohoto příspěvku je analýza Čapkových cestopisů, jež vznikly během Čapkova pobytu v Londýně v roce 1924, s ohledem na Čapkův onomatopoický jazyk a korelaci mezi zvukovou a obsahovou stránkou výpovědi.
Abstrakt EN: The aim of this chapter is to analyze Čapek's travel essays which were created during Čapek's stay in London in 1924 with respect to Čapek's onomatopoeic language and the correlation of the sound form and meaning.
Klíčová slova

Zpět

Patička