Přejít k obsahu


Vliv chronické bolesti zad na kvalitu života

Citace:
ZAHRADNICKÁ, I., FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. Vliv chronické bolesti zad na kvalitu života. In Výskum v nelekárskychštudijných programoch : zborník príspevkov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 321-330. ISBN: 978-80-88866-94-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of Chronic Back Pain on Life Quality
Rok vydání: 2011
Místo konání: Martin
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislavě
Autoři: Mgr. Ilona Zahradnická , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Článek představuje studii, která byla zaměřena na prokázání předpokladu, že bolesti zad vedou k výraznému snížení kvality života. K výzkumným účelům byla použita standardizovaná verze Dotazníku SF (Short Form) ? 36. Sledovanými doménami byly: fyzické funkce, fyzické omezení rolí, emoční omezení rolí, fyzické nebo emoční omezení sociálních funkcí, bolest, všeobecné duševní zdraví, vitalita, všeobecné vnímání vlastního zdraví. Výsledky jednoznačně prokázaly, že kvalita života osob s bolestmi zad je snížena oproti zdravé populaci, a to ve všech hodnocených oblastech života. Zjištěné rozdíly byly statisticky významné.
Abstrakt EN: This article presents a study that was aimed at the demonstration of the assumption that back pain led to a significant reduction in quality of life. For research purposes, were used the standardized version of the questionnaire SF (Short Form) ? 36. The investigated domains were: physical functioning, limitations in physical roles , limitations in emotional roles, physical or emotional limitations of social function, pain, general mental health, vitality, general perceptions of own health. The results clearly showed that the quality of life in people with back pain is reduced, compared to the healthy population, in all evaluated areas of life. Observed differences were statistically significant.
Klíčová slova

Zpět

Patička