Přejít k obsahu


Efektivnost projektové metody ve vyučování matematiky

Citace:
COUFALOVÁ, J., HRABĚTOVÁ, R. Efektivnost projektové metody ve vyučování matematiky. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 65-69. ISBN: 978-80-7043-992-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effectiveness of Project Method in Teaching Mathematics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Regina Hrabětová
Abstrakt CZ: Projektová metoda je obecně přijímána jako prostředek aktivizace žáků a rozvoje žákovských kompetencí různého typu, přisuzuje se jí silný motivační náboj. Zároveň se jedná o vyučovací metodu, která klade vysoké nároky na profesionalitu pedagoga. Cílem projektu je ověřit, jaké výsledky přináší pojektová výuka ve zcela jiných sociokulturních podmínkách, než ve kterých historicky vznikala. V průběhu pedagogického experimentu probíhajíícho po celý školní rok v hodinách metamatiky, fyziky a informatiky budou sledovány efekty v oblasti poznatkové, motivační, sociální, včetně možností využití projektové metody jako nástroje pozitivního ovlivňování klimatu třídy.
Klíčová slova

Zpět

Patička