Přejít k obsahu


Figurální čísla jako nástroj rozvíjení tvořivosti žáků

Citace:
MACHALOVÁ, H., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Figurální čísla jako nástroj rozvíjení tvořivosti žáků. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 135-138. ISBN: 978-80-7043-992-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Figural Numbers as an Instrument for Developing Pupils' creativity
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Hana Machalová , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci nestandarního učiva byly do hodin matematiky 5. ročníku zařazeny aktivity s figurálními čísly. Žáci pracovali s pýthagorejským modelem, s modelem kostky a modelem Cuisenarovy hranolky. Přitom se seznámili s některými vlastnostmi přirozených čísel, rozvíjeli si rovinovou a prostorovou představivost a logické myšlení a sami vymýšleli činnosti s figurálními čísly.
Klíčová slova

Zpět

Patička