Přejít k obsahu


K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným

Citace:
BAXA, J., PRŮCHA, P., ŠIMKA, K. K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným. Správní právo, 2010, roč. 43, č. 8, s. 498-510. ISSN: 0139-6005
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the issue of the suspensive effect of the respondet´s cassational complaint
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Ministerstvo vnitra
Autoři: JUDr. Josef Baxa , prof. JUDr. Petr Průcha CSc. , JUDr. et PhDr. Karel Šimka Ph.D., LL.M.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou, jaký účinek má mít kasační stížnost podaná žalovaným správním orgánem v případě, že jeho rozhodnutí bylo správním soudem první instance zrušeno. Má mít odkladný účinek "automaticky", anebo pouze v případech, kdy tak rozhodne Nejvyší správní soud?
Abstrakt EN: The topics of this article is the effect of the respondet´s cassational complaint in the case, when the administrative court of the first instance cancells the administrative decision of the respondent (the administrative body). Should have the cassational complaint "automatically" the suspensive effect, or only in that individual cases, in which so decides the Supreme Administraticve Court?
Klíčová slova

Zpět

Patička