Přejít k obsahu


Measurement of electric vehicle energy consumption

Citace:
FORMÁNEK, J., KUTLWAŠER, J., KLEISNER, P. Measurement of electric vehicle energy consumption. In Proceedings of 5th Conference for Young Researchers and PhD Students ERIN 2011. Prešov: Harmony Aperion Non-profit Association, 2011. s. 505-510. ISBN: 978-80-89347-05-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement of electric vehicle energy consumption
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Harmony Aperion Non-profit Association
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. et Bc. Petr Kleisner
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu výpočtu spotřeby elektromobilu. Metoda výpočtu je založena na NEDC cyklech a minimální síle, která je potřeba na překonání odporů. Výpočty jsou ověřeny na reálném prototypu elektromobilu (EHR10), který byl vyroben ve spolupráci Katedry konstruování strojů a Auto projekt centrum s.r.o. Elektromobil EHR10 byl navržen pro minimální spotřebu energie. Metoda měření je v článku popsána na městském cyklu. Výsledky a hodnoty ostatních cyklů jsou uvedeny a diskutovány v závěru
Abstrakt EN: The article describes the calculation method of electric vehicle energy consumption. The calculation method is based on NEDC cycles and minimum needful forces, that act against the resistance forces. The calculation is validated by measuring using real electric vehicle (EHR 10) that was built in cooperation of Departement of Machine Design and Auto Projekt Centrum s.r.o company. The EHR 10 electric vehicle was designed for minimal energy consumption. In the article is described the method of measuring in city cycle. The values and results of other cycles are discussed in conclusion.
Klíčová slova

Zpět

Patička