Přejít k obsahu


The Issue of Compensation for the Conventional Alignment Method Using Contactless Method

Citace:
FORMÁNEK, J., KUTLWAŠER, J., MELICHAR, M. The Issue of Compensation for the Conventional Alignment Method Using Contactless Method. In Proceedings of 5th Conference for Young Researchers and PhD Students ERIN 2011. Prešov: Harmony Aperion Non-profit Association, 2011. s. 499-504. ISBN: 978-80-89347-05-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Issue of Compensation for the Conventional Alignment Method Using Contactless Method
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Harmony Aperion Non-profit Association
Autoři: Doc. Ing. Josef Formánek Ph.D. , Ing. Jan Kutlwašer , Ing. Martin Melichar
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na problematiku náhrady konvenční metody počáteční justace kruhoměru metodou bezkontaktní. V současnosti je před prvním měřením používána dotyková metoda justace dotykovým hrotem. Tato metoda obsahuje spoustu negativ (např. požadavek enormní čistoty a kvality normálu). Dokonce i v čisté laboratoři je obtížné provést justační inicializaci kruhoměru napoprvé.Vícenásobné opakování justace s sebou nese nemalé náklady, které jsou v dnešní době více než nežádoucí. Metoda počáteční justace může být nahrazena díky možnostem bezkontaktních senzorů, které jsou odolné vůči některým nepříznivým vlivům, které ovlivňují měření. Použití bezkontaktních senzorů dovolí dodržet požadovanou přesnost justace. Pro ověření této metody byl navržen a sestaven měřicí stand.
Abstrakt EN: The paper deals with the possibility of substituting the conventional contact method for initial adjusting of roundness-instrument. Currently is on measuring machines common to use measuring stylus contact method adjusting before the main measuring process. The method involves a number of negatives(e.g. requirement of enormous quality and cleanness of used standard). Even in a clean laboratory environment is extremely difficult to achieve the first successful attempt to complete the initialization cycle. The subsequent repetition of the carries significant economic implications, which is in these times more than undesirable. The initial adjusting method can be modified thanks to new possibilities of contactless sensors. A contactless sensors are resistant to some influences, that involve the measuring. The sufficient accuracy of measuring is preserved even if the contactless sensors are used. An experimental measuring stand was designed and built for the contactless method verification.
Klíčová slova

Zpět

Patička