Přejít k obsahu


Pedagogika pro učitele základních a středních škol

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika pro učitele základních a středních škol. 2011. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pedagogy for Teachers of primary a secondary schools
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: E-learning je určen pro pregraduální a postgraduální formu studia učitelství a je zaměřen na teorii a praxi vyučování. Předkládá čtenářům základní témata z oblasti obecné didaktiky. Předností EL je jeho interaktivní zpracování, které nabízí okamžitou zpětnou vazbu formou úkolů, otázek, zamyšlení, autotestů, názorných ukázek a příkladů z praxe. EL je doplněn řadou obrázků, multimediálními komponentami, slovníčkem pojmů, shrnutím a rozšiřující literaturou.
Abstrakt EN: E-learning is designed for undergraduate and graduate teaching program of studies and focuses on the theory and practice of teaching. It presents readers with the basic themes of the field of general didactics. The advantage of the EL is an interactive process that provides immediate feedback in the form of tasks, questions, reflection, self-test, visual demonstrations and examples of good practice. EL is accompanied by several pictures, multimedia components, a glossary of terms, summarizing and expanding literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička