Přejít k obsahu


Basic properties of nonlinear normal modes

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Basic properties of nonlinear normal modes. Brno, 2011., ISBN: 978-80-87434-03-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Basic properties of nonlinear normal modes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje metodu nelineárních normálních módů (NNMs), která je často využívána v nelineární dynamice pro analýzu a redukci nelineárních mechanických systémů. Jsou představeny základní vlastnosti NNMs jako jejich frekvenční závislost, modální interakce, bifurkace módů kmitání. Pro nalezení NNMs daného systému je možné využít jak analytické tak numerické přístupy. Metoda nelineárních módů je představena a srovnána s modální analýzou linearizovaných soustav využitím hladkých nelineárních mechanických soustav s několika stupni volnosti.
Abstrakt EN: The paper summarizes the method of nonlinear normal modes (NNMs) which is often used in nonlinear dynamics for analysis and reduction of nonlinear mechanical systems. Fundamental properties of NNMs like frequency-energy dependence, modal interactions and mode bifurcations are introduced. To gain the propoerties of the NNMs, analytical and numerical approaches are introduced. The NNMs approach to nonlinear dynamics is clearly demonstrated and compared with linear normal modes using smooth nonlinear mechanical systems with a few number of degrees of freedom.
Klíčová slova

Zpět

Patička