Přejít k obsahu


BETT, současnost a budoucí trendy v oblasti vzdělávacích technologií

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. BETT, současnost a budoucí trendy v oblasti vzdělávacích technologií. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 32-35. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: BETT, present and future trends in educational technology
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na analýzu a evaluaci trendů v oblasti vzdělávacích technologií s využitím zdrojů ze světové výstavy BETT 2011 z Londýna. Uvedená událost poskytuje příležitost porovnat nejnovější technologie a poznat, jak mohou být využity v transformaci vzdělávacího procesu. Článek nabízí náměty pro možné využití těchto technologií v oblasti školství i odkazy na aktuální a užitečné zdroje. Prezentované příklady otevírají potřebnou diskusi o budoucích trendech, z nichž některé mohou být aplikovatelné přímo ve vzdělávací praxi našich škol.
Abstrakt EN: The paper is focused on analyse and evaluation of trends in educational technology with using resources from BETT - the world's leading educational technology fair. This event provides an opportunity to compare the latest technologies and to recognize how new technologies can be used to transform teaching and learning process. The paper offers suggestions how to use this technology and links to the latest and usefull resources. Some examples open the needed discussion about future trends and some of them can be turned into practice at our schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička