Přejít k obsahu


Pedagogika

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Pedagogika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011, 272 s. ISBN: 978-80-247-2993-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational theory
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada Publishing
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato publikace se zaměřuje na základní otázky a problémy výchovy a vzdělávání ve vztahu ke změnám současné společnosti. Klade důraz na pedagogiku jako sociální vědu a na výchovu a vzdělávání jako součást socializace člověka. Objasňuje proces výchovy v souvislosti s prostředím rodiny, školy a se životním a sociálním prostředím. Zdůrazňuje význam sociálního, etického a hodnotového rozvíjení osobnosti člověka ve vztahu k jeho kognitivnímu vývoji. Humanizující aspekty v procesu výchovy a vzdělávání jedince jsou hlavním motivem této publikace.
Abstrakt EN: This publication attempted to outline the fundamental questions and problems of upbringing and education in relation to the changes in contemporary society. It presented Pedagogy as a social science and stressed upbringing and education as a part of socialization of man. It tried to clarify the process of education in the context of family, school, social and life environment. It stressed the importance of social, ethic and value personality development in relation to one´s cognitive development. The humanizing aspects in the process of education and upbringing of an individual are the main motif of this publication.
Klíčová slova

Zpět

Patička