Přejít k obsahu


Projekt ICT koordinátoři s e-kursy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Citace:
FILIPI, Z., VRBÍK, V. Projekt ICT koordinátoři s e-kursy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. In Alternativní metody výuky 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN: 978-80-7435-104-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project ICT coordinators with e-courses for further education teachers
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Rozvoj ICT (Information and Communication Technologies) se ukazuje být natolik významný, že sociologové již začínají používat pro popis současného stadia naší společnosti pojem postindustriální. Je zřejmé, že tento rozvoj ovlivňuje do značné míry i situaci v českém školství. Na učitele jsou kladeny nové nároky, pokud jde o využívání ICT. Z uvedených důvodů nabízíme učitelům studium, jehož cílem je zvýšení kvalitativní i kvantitativní úrovně využívání ICT ve výuce a řízení na školách. V příspěvku představujeme projekt, v jehož rámci nabízíme možnost bezplatného vzdělávání pomocí kursů, v nichž má převahu e-learning.
Abstrakt EN: Development of ICT (Information and Communication Technologies) is shown to be so significant that sociologists have begun to use to describe the current stage of our concept of postindustrial society. It is obvious that this development affects to a large extent the situation in the Czech educational system. The teachers are placed new demands regarding the use of ICT. For these reasons we offer study for teachers, whose aim is to increase the qualitative and quantitative level of ICT in teaching and management in schools. In this paper we present a project in which we offer free education through courses, in which the e-learning has a dominant role.
Klíčová slova

Zpět

Patička