Přejít k obsahu


Ježíš a mýtus o Kristu

Citace:
FUNDA, O. Ježíš a mýtus o Kristu. 1. vyd. Praha : UK Praha, Pedagogická fakulta, 2007, 367 s. ISBN: 978-80-246-1276-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jesus and the myth of Christ
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: UK Praha, Pedagogická fakulta
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor zkoumá období vzniku křesťanské víry z historické a psychologické perspektivy. Zabývá se událostmi pojícími se k Ježíšovu ukřižování a jejich odrazem v myslích Ježíšových přívrženců ústícím v tezi o zmrtvýchvstání.
Abstrakt EN: The author explores the emergence of Christian faith from the historical and psychological point of view. He inquires the events of Jesus’ crucifixion and their reflection in the minds of Jesus’ followers, which led to the notion of resurrection.
Klíčová slova

Zpět

Patička