Přejít k obsahu


La sépulture multiple de Velké Prilepy (Age du Bronze ancien, République Tchèque). Contribution à l?interprétation de l?origine d?un complexe funéraire à partir des données de terrain et de la taphonomie

Citace:
PRŮCHOVÁ, E., CHROUSTOVSKÝ, L. La sépulture multiple de Velké Prilepy (Age du Bronze ancien, République Tchèque). Contribution à l?interprétation de l?origine d?un complexe funéraire à partir des données de terrain et de la taphonomie. Antropo, 2010, roč. 2010, č. 22, s. 29-36. ISSN: 1578-2603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: fre
Anglický název: Multiple burial from Velké Prilepy (Early Bronze Age, Czech Republic). A contribution to the interpretation of burial complex origins on the basis of fieldwork and taphonomy
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bilbao
Název zdroje: Universidad del País Vasco
Autoři: Mgr. Erika Průchová , Mgr. Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vícečetným pohřebním kontextem z Velkých Přílep (okr. Praha?západ), datovaným do starší doby bronzové. Studium je založeno na mezioborové spolupráci archeologie a biologické antro- pologie se zaměřením na teoretické otázky spojené s minulou živou kulturou (intencionalita, vznik a účel pohřebního komplexu) a její transformací do archeologických pramenů. Studium transformací formálních (poškození, rozpad a zánik kostní tkáně), polohových (disartikulace kostí v kloubních spojeních) a odhady některých antropologických parametrů bylo uskutečněno již v terénní fázi výzkumu. Diskutována jsou témata intencionality pohřebního kontextu, rekonstrukce postupu jeho ztvárnění a účelu v daném kulturním prostředí.
Abstrakt EN: Based on the interdisciplinary co-operation between biological anthropology and archaeology, this contribution deals with the Early Bronze Age multiple burial from Velké Prilepy (distr. Prague?west, Czech Republic). The participation of an anthropologist, an uncommon event in the Czech Republic, during this salvage excavation allowed precise terrain taphonomical analysis. Aside from the formal transformations (e. g. damage, decomposition and disintegration of bone tissue), the taphonomical study is focused on original body positions and burial rite reconstructed here. The results of the taphonomical analysis are used in the archaeological interpretation of burial purpose in the past living culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička