Přejít k obsahu


Konflikty a napětí na "periferii": Gambella (jihozápadní Etiopie) v historické a antropologické perspektivě

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Konflikty a napětí na "periferii": Gambella (jihozápadní Etiopie) v historické a antropologické perspektivě. AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 1, s. 54-60. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conflicts and tensions on the "periphery": Gambella (Southwest Ethiopia) in historical and anthropological perspectives
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá historickými a antropologickými kořeny a konsekvencemi konfliktu mezi Nuery a Anywaa, jakož i mezi původními a přistěhovalými obyvateli Gambelly, jihozápadní Etiopie.
Abstrakt EN: The study deals with historical and anthropological roots and consequences of conflicts between Nuer and Anywaa as well as between indigenous and setller societies in Gambella, Southwest Ethiopia.
Klíčová slova

Zpět

Patička