Přejít k obsahu


Jak donutit bramboru aby svítila

Citace:
KIELBUSOVÁ, Z. Jak donutit bramboru aby svítila. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. Praha: Prometheus, 2010. s. 93-97. ISBN: 978-80-7196-417-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Prometheus
Autoři: PhDr. Zdeňka Kielbusová
Abstrakt CZ: Ně­ko­lik de­mon­strač­ních ex­pe­ri­men­tů s růz­ný­mi ty­py uh­lí­ko­vých elek­trod.
Klíčová slova

Zpět

Patička