Přejít k obsahu


Transmission line indentification using PMUs

Citace:
JANEČEK, E., HERING, P., JANEČEK, P., POPELKA, A. Transmission line indentification using PMUs. In 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering. Řím: IEEE, 2011. s. 604-607. ISBN: 978-1-4244-8782-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transmission line indentification using PMUs
Rok vydání: 2011
Místo konání: Řím
Název zdroje: IEEE
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. Petr Janeček , Ing. Antonín Popelka
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje identifikaci přenosového vedení ze synchronizovaných měření fázorů proudu a napětí měřených pomocí jednotek PMU. Podélné a příčné parametry jsou rekurzivně odhadovány pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Místo odhadu okamžité hodnoty odporu vedení je odhadován jeho referenční odpor a okamžitá teplota. Tento přístup umožňuje využít celou historii měření k odhadu parametrů vedení, a tak poskytuje lepší odhad parametrů vedení než tradiční přístup založený na odhadu parametrů metodou vážených nejmenších čtverců. Efektivnost navrženého přístupu je ověřena na měřených datech ze dvou přenosových vedení.
Abstrakt EN: The paper is devoted to the identification of transmission lines from synchronized measurements of current and voltage phasors provided by the phasor measurement units (PMUs). The series and shunt line parameters are recursively estimated using the extended Kalman filter (EKF). Actual line temperature and reference resistance are estimated instead of actual series resistance, which is then computed from these estimates. This approach can accommodate more information and, therefore, produce better estimates of the line resistance than the traditional approaches based on the weighted least squares method. Two case studies based on data from South Moravia and East Bohemia are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
Klíčová slova

Zpět

Patička