Přejít k obsahu


Usage of nonlinear normal modes in dynamics

Citace:
BYRTUS, M. Usage of nonlinear normal modes in dynamics. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2011. s. 71-74. ISBN: 978-80-87012-33-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Usage of nonlinear normal modes in dynamics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , null null
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje metodu nelineární modální analýzy (NNMs), která se stává důležitou v oblasti nelineární dynamiky. Jsou diskutovány dvě hlavní definice: Rosenbergova a Shaw-Pierrova definice založená na geometrickém přístupu a inspirovaná metodou centrální variety. Jsou představeny základní vlastnosti NNMs jako jejich frekvenčně-energetická závislost, modální interakce a bifurkace vlastních tvarů. Dále jsou použity a srovnány analytické a numerické přístupy pro určení nelineárních vlastních tvarů. Uvedený přístup nelineární modální analýzy je ilustrován a porovnán s lineární modální analýzou na nelineárních hladkých mechanických soustavách.
Abstrakt EN: The paper summarizes the method of nonlinear normal modes (NNMs) which has gained importance in nonlinear dynamics. Two main definitions of NNMs are discussed: Rosenberg's definition and Shaw and Pierre definition based on geometric arguments and inspired by the centre manifold technique. Fundamental properties of NNMs like frequency-energy dependence, modal interactions and mode bifurcations and stability are introduced. To compute the NNMs analytical and numerical approaches are used and compared. The NNMs approach to nonlinear dynamics is clearly demonstrated and compared with linear normal modes (LNMs) using a smooth nonlinear mechanical system.
Klíčová slova

Zpět

Patička