Přejít k obsahu


Snižování materiálové náročnosti a vlivu tepelného zatěžování tvářecích strojů

Citace:
CHVAL, Z. Snižování materiálové náročnosti a vlivu tepelného zatěžování tvářecích strojů. ZČU Plzeň : 2011, 78 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reducing material costs and effect of heat load of forming machines
Rok vydání: 2011
Místo konání: ZČU Plzeň
Autoři: Ing. Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: V současné době je kladen velký důraz na kvalitu výrobku, což přináší zvýšené nároky na konstrukci tvářecího stroje. Spolu s požadovanou vysokou jakostí a dlouholetou spolehlivostí zařízení je také upřednostňována nízká pořizovací cena stroje a vysoká energetická účinnost, přičemž pořizovací cena je dána zejména výrobní cenou, kterou ovlivňuje mnoho faktorů, především samotná konstrukce stroje, použitá výrobní technologie a typ použitého materiálu. Hlavním cílem práce je především definovat cesty vedoucí ke snížení materiálové náročnosti tvářecích strojů při zachování, nebo zlepšení jejich užitných vlastností a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na současném trhu Druhá oblast práce je věnována tepelnému namáhání tvářecích strojů zpracovávajících materiál za tepla. Jde o jednu z oblastí, které je při stále se zvyšujících požadavcích na kvalitu, potřeba věnovat pozornost.
Abstrakt EN: Currently, great emphasis is placed on product quality, which results in increased demands on the design of the forming machine. Together with the high quality and long-term reliability of forming machines, high energy efficiency of equipment and low cost is also very important. The purchase cost is due mainly to production cost, which is affected by many factors, especially the machine design itself, the production technology and the type of material used. The main aim of this thesis is above all to define ways of reducing the material demands of forming machines, while maintaining or improving their properties and thus improving their competitiveness on today?s markets. The second part of this thesis is devoted to the thermal effects of forming machines processing hot materials. This is one area that needs attention because demands for quality are ever increasing.
Klíčová slova

Zpět

Patička