Přejít k obsahu


Influence of Cavity Shape and Entry Hole on Minithixoforming

Citace:
AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H., BEHÚLOVÁ, M., MAŠEK, B. Influence of Cavity Shape and Entry Hole on Minithixoforming. In METAL 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 210-215. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of Cavity Shape and Entry Hole on Minithixoforming
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. RNDr. Mária Behúlová CSc. , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tváření kovů v tixotropním stavu je jedna z alternativních metod tváření, kterou je možné vyrábět členité a tvarově složité polotovary. Celý proces je realizován v jednom tvářecím kroku v uzavřené dutině formy, přičemž síly potřebné pro tváření jsou díky tixotropnímu stavu materiálu minimální, ve srovnání s konvenčními tvářecími procesy. Nezanedbatelnou výhodou je také možnost zpracování jinak obtížně tvařitelných a obrobitelných materiálů. Zpracování kovů v tixotropním stavu je však technologicky velmi náročný proces, a to zejména pro kovy s vyšší teplotou tavení. Pro proces minitixoformingu, tedy pro aplikace na malé díly, bylo nejprve pomocí numerického modelování v softwaru ANSYS navrženo a optimalizováno několik tvarů dutiny formy a geometrie vstupního otvoru dutiny formy. Na základě simulací pak byla navržena a vyrobena vlastní forma s variabilním tvarem dutiny a proveden praktický experiment minitixoformingu na oceli X210Cr12, v dutině tvaru přímého kanálu.
Abstrakt EN: Metal forming in a thixotropic state is an alternative forming method which enables production of irregular and complex shaped semiproducts. The entire process is carried out in one forming step in a closed hollow die and the necessary forming forces are, because of the thixotropic state, minimal when compared with conventional forming processes. Another considerable advantage is the ability to work otherwise hard-to-form or difficult-to-machine materials. Working with metals in a thixotropic state is however technologically demanding, especially for metals with high melting temperatures. For minithixoforming, i.e. the application of thixoforming to small parts, ANSYS software was used to create a numerical model of variants of the form cavity and entry hole. The simulation was used to design and build a form with a variable cavity shape and practical minithixoforming experiments were performed on X210Cr12 steel in the cavity.
Klíčová slova

Zpět

Patička