Přejít k obsahu


Processing of powder Fe - Al - Al2O3 deformation in semi-solid state with rapid solidification

Citace:
MAŠEK, B., SVOBODA, J., ELIÁŠOVÁ, I., KUSÝ, M., JIRKOVÁ, H. Processing of powder Fe - Al - Al2O3 deformation in semi-solid state with rapid solidification. In METAL 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 200-204. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Processing of powder Fe - Al - Al2O3 deformation in semi-solid state with rapid solidification
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , RNDr. Jiří Svoboda CSc., DSc. , Ing. Ivana Eliášová , Doc. Ing. Martin Kusý Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Kombinací nových technologií společně s nekonvenčním použitím různých typů materiálů lze vytvořit nové typy struktur a zároveň z nich vytvořit i složité tvary. Jednou z možností je zpracování prášku s přímým rychlým přechodem do semi-solid stavu, deformací a s následnou rychlostí solidifikací s ochlazením. V experimentu byla použita práškově připravená směs železa, hliníku a korundu. Tato směs s obsahem cca.10 procent hliníku a cca.10 procent korundu byla po zhutnění za pokojové teploty uzavřena do kapsle z technicky čistého železa, rychle ohřáta na teplotu 1400 °C a při této teplotě deformována tlakem. Výsledkem procesu je kompaktní metalicko-keramická hmota, která byla analyzována různými mikroskopickými technikami.
Abstrakt EN: New types of structures in complex shaped semi-products can be obtained using combinations of new technologies together with unconventional applications of different types of materials. One of interesting method is the processing of a powder using direct rapid heating-up into the semi-solid state, forming and the subsequent rapid solidification and rapid cooling. The powder, prepared as a mechanically alloyed of iron, aluminum and alumina, was enclosed in the containers of low alloyed steel and then rapidly heated-up to semi-solid state. As a result of this process a compact metallic-ceramic composite, containing Fe-Al matrix and particles of Al2O3, and Fe3Al was obtained. This structure was analyzed using different microscopic and X-ray techniques.
Klíčová slova

Zpět

Patička