Přejít k obsahu


Relationship between initial and resulting microstructure of X210Cr12 steel upon short-term semi-solid state processing

Citace:
MAŠEK, B., VANČURA, F., AIŠMAN, D., JIRKOVÁ, H. Relationship between initial and resulting microstructure of X210Cr12 steel upon short-term semi-solid state processing. In METAL 2011. Ostrava: TANGER, 2011. s. 205-209. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Relationship between initial and resulting microstructure of X210Cr12 steel upon short-term semi-solid state processing
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Filip Vančura , Ing. David Aišman , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Minitixoforming představuje inovativní technologii, prostřednictvím které lze dosáhnout materiálových vlastností a tvarové složitosti malého produktu, jinými konvenčními technologiemi nedosažitelných. Jedná se o tváření materiálu v polotuhém stavu s rychlou solidifikací, při kterém se v mikrostruktuře materiálu objevují nekonvenční struktury. Vzhledem k tomu, že jeden z důležitých aspektů vývoje struktury je i její počáteční stav před vlastním tixoformingem, byl experiment zaměřen na vliv předchozí historie zpracování polotovaru. Pro vlastní experiment byla zvolena nástrojová ledeburitická ocel X210Cr12 s vysokým podílem uhlíku a chrómu, která má dobrý předpokladu pro zpracování touto technologií. Byly připraveny tři výchozí stavy pro minitixoforming. Jednalo se o dodaný stav po válcování, žíhaný na měkko s tvrdostí 211 HV30 a dva různé stavy po dlouhodobém žíhání na hrubnutí zrna. První žíhání proběhlo při teplotě 1050°C po dobu 24h a při druhém byla doba žíhání prodloužena na 48h. Dlouhodobé žíhání ovlivnilo nejenom matrici a došlo i ke zvýšení tvrdosti na 250 HV30, resp. 293 HV30. Po tixoformingu byla struktura materiálu tvořena z 96% metastabilním austenitem a eutektickým síťovým, na jehož morfologii byla zaznamenána historie předchozího zpracování. Analýza struktur probíhala pomocí světelné i řádkovací elektronové mikroskopie a podíly fází byly stanoveny rentgenovou difrakční analýzou.
Abstrakt EN: Minithixoforming is the innovative technology, through which material properties and shape complexity of the small product can be obtained, which would be hardly ever reached by another conventional technology. It is semi-solid forming technology in the rapid solidification condition, which produces rather unconventional final microstructures. COnsidering the cact that one of the important aspects of the microstructure development is its initial state before the thixoforming, this experiment was focused on the influence of previous history of semi-processing. For the actual experiment ledeburitic tool stell X210Cr12 was chosen with high content of carbon and chronium, which has a good considered as states after hot rolling and subsewuent soft annealing with the hardness of 211 HV30 and another two different states after long-term annealing on grain coarsening. The first annealing was carried out at 1050°C for 24h and the second annealing time was extended to 48h. Long-term time annealing affected not only the matrix of the steel, but there was also an increase in hardness to 250 HV30, respectively 293 HV30. The structure of the material after thixoforming was composed of 96% of metastable austenite and by eutectic network, where its morphology reflects history of previous treatment. Microstructure analysis was carried out by light microscopy and scanning electron microscopy. Phase fractions were determined by X-ray diffraction phase analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička