Přejít k obsahu


Fenomén píseň

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Fenomén píseň. In PRIZMA. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 1-12. ISBN: 978-80-554-0321-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Phenomenon Song
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Píseň prošla spolu s člověkem dlouhou historií a zaznamenala bouřlivý vývoj. Píseň 20. a 21. století ve spojení s textem umí vyjádřit všechny odstíny nálad, emocí, pocitů i postojů svého tvůrce. Využití a použití prostředků výkonného hudebního umění je v komorní písni nesmírně důležité. Tribuna komorní písně - hudební festival v Plzni - nabízí prostor právě tomuto fenoménu, komorní písni v intepretaci vynikajících umělců.
Abstrakt EN: The song went together with people and noted stormy development. The songs from 20. a nd 21. century in touch with text can express all nuance of moods, emotions, senses and autor´s positions. Using and application of music useful facilities are very important in chamber song. Tribuna komorní písně - music festival - offers the place for this phenomenon, chamber song in interpretation of the best artists.
Klíčová slova

Zpět

Patička