Přejít k obsahu


Steel P91 in power industry - issue of machining

Citace:
JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Steel P91 in power industry - issue of machining. In Proceedings of 5th Annual International Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students ERIN2011. Prešov: Harmony Apeiron, Non-profit Association, 2011. s. 425-430. ISBN: 978-80-89347-05-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Steel P91 in power industry - issue of machining
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Harmony Apeiron, Non-profit Association
Autoři: Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Ocel známá pod obchodním označením P91 (9%Cr - 1%Mo) je modifikovaná feriticko-martenzitická ocel mikrolegovaná vanadem, niobem a dále kontrolovaným obsahem dusíku. Tato ocel patří mezi představitele moderních žáropevných ocelí na bázi 9 % Cr. Je určena pro výrobu výkovků, odlitků, plechů a trubek, jejichž aplikace se uvažuje při teplotách 550 - 650°C, tedy zejména pro energetiku. Ocel vznikla především za účelem zvyšování účinnosti tepelných elektráren, které stále představují hlavní zdroj elektrické energie. Tento článek pojednává zejména o problematice obrábění této oceli.
Abstrakt EN: Steel, with trade-name p91, is a modified ferritic-martensitic steel. It is microalloyed steel with small content of vanadium, niobium and controlled content of nitrogen. This kind of steel is ranked among modern high-temperature steels which are based on 9% content of chromium. P91 is designed for manufacturing of forgings, castings, sheets and tubes which works in temperature between 550°-650°C, especially in power industry. This steel was developed because of rising of thermal efficiency of power plants. Power plants always represent the main source of electrical energy. This article deals especially with issues of machining of this steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička