Přejít k obsahu


Individuální předpoklady žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku pro další rozvoj jejich matematického myšlení

Citace:
COUFALOVÁ, J., CHMELOVÁ, M. Individuální předpoklady žáků třetího, čtvrtého a pátého ročníku pro další rozvoj jejich matematického myšlení. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 60-64. ISBN: 978-80-7043-992-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Individual Predisposition of the Third, Fourth and Fifth Grade student fo Further Development of His Mathematical Thinking
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Miroslava Chmelová
Abstrakt CZ: V roce 2009 byl proveden předvýzkum s cílem mapovat individuální předpoklady žáků prvního stupně pro další rozvoj jejich matematického myšlení. Žákům třetích, čtvrtých a pátých ročníků byly předloženy úlohy různé obtížnosti. Výsledky ukázaly, že vědomosti, znalosti a schopnosti žáků se značně liší i při obdobných postupech ve výuce matematiky a rovněž se liší individuální předpoklady k řešení úloh, které přesahují aktuální úroveň učiva daného ročníku. Různý je také čas potřebný k řešení jednotlivých úloh.
Abstrakt EN: The preliminary research with the goal of mapping out elementary students' individual predisposition for further development of their mathematical thinking was conducted in 2009. Mathematical problems with various levels of difficulty were presented to the third, fourth and fifth grade students. The processing answers showed considerable differences in students' knowledge and ability to find successful problem solutions, although the similar approach in teaching Mathematics. The individual predisposition for solving problems which exceeded the level of current subject matter in each particular grade is different. The variations were also recorded in time students needed for a particular problem solving.
Klíčová slova

Zpět

Patička