Přejít k obsahu


Machining of steel P91 during semi-finishing cut

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Machining of steel P91 during semi-finishing cut. Prešov, 2011., ISBN: 978-80-89347-05-6,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Machining of steel P91 during semi-finishing cut
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Harmony Apeiron Non-profit Association
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Ocel P91patří mezi korozivzdorné oceli a též mezi těžko-obrobitelné materiály. Tato ocel je používána v energetickém průmyslu. Všeobecně platí, že při obrábění korozivzdorných ocelí musí být nástroj ostrý, je nutné obrábět při nižších řezných rychlostech, větších hloubkách řezu a vyšších hodnotách posuvu, tak aby byla zajištěna maximální produktivita obrábění. Tento článek pojednává o obrábění feriticko-martenzitické oceli P91v režimu předdokončovacího obrábění, volbě vhodných řezných podmínek a řezného materiálu.
Abstrakt EN: Steel P91 is ranked among stainless steel and also it is difficult-to-machine material. This steel is used in power industry. Commonly it is suitable to use sharp cutting tools and also use lower cutting speeds, higher depths of cut and feed rates during machining of stainless steels, so be ensure maximal productivity of machining. This article deals with machining of ferritic-martensitic stainless steel P91 during semi-finishing cut, choice of right cutting conditions and right kind of cutting material.
Klíčová slova

Zpět

Patička