Přejít k obsahu


Vliv vyložení nástroje na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Vliv vyložení nástroje na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli. In Strojírenská Technologie Plzeň 2011. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 6. ISBN: 978-80-7043-934-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of tool overhang on cutting forces and quality of machined surface during milling of austenitic steel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedním ze základních doporučení pro upínání nástrojů je pravidlo volit co možná nejmenší vyložení nástroje. Mohou nastat případy, například při obrábění hlubších dutin obrobků, kdy je nutné nástroj více vyložit. V takovém případě však může dojít k ovlivnění řezného procesu a tím i k ovlivnění konečných parametrů výsledné plochy. Tento článek se proto zabývá právě vlivem vyložení nástroje na jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické korozivzdorné oceli.
Abstrakt EN: One of the basic recommendations for tool clamping is to choose as small as tool overhang. There can be cases, for example during cutting of deeper cavities, when there is necessary to unload the tool more. In this case though can take place to influence of cutting process thereby also to influencing of final parameters of machined final surface. This article deals with influence of tool overhang on quality of machined surface during milling of austenitic stainless steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička