Přejít k obsahu


Mathematical and Computational Methods in Biomechanics of Human Skeletal Systems. An Introduction.

Citace:
NEDOMA, J., STEHLÍK, J., HLAVÁČEK, I., DANĚK, J., DOSTÁLOVÁ, T., PŘEČKOVÁ, P. Mathematical and Computational Methods in Biomechanics of Human Skeletal Systems. An Introduction.. 1.. vyd. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2011, 572 s. ISBN: 978-0-470-40824-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical and Computational Methods in Biomechanics of Human Skeletal Systems. An Introduction.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hoboken, New Jersey
Název zdroje: John Wiley & Sons
Autoři: Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc. , Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. , Ing. Ivan Hlaváček DrSc. , Doc. Ing. Josef Daněk Ph.D. , Prof. MUDr. Taťjana Dostálová DrSc. MBA , Mgr. Petra Přečková
Abstrakt CZ: Navzdory současným úspěšným metodám a pokroku v oblasti kloubních náhrad je nutný další vývoj implantátů pro lepší odolnost při dlouhodobém mechanickém zatěžování. Kniha obsahuje ortopedické, biomechanické a matematické základy pro studium operačních technik v ortopedii. Je zaměřena na numerické modelování totálních náhrad lidských kloubů a simulaci jejich funkce a biomechaniku lidských kloubů a jiných částí skeletu.
Abstrakt EN: Despite the current successful methods and achievements of good joint implantations, it is essential to further optimize the shape of implants so they may better resist extreme long-term mechanical demands. This book provides the orthopedic, biomechanical, and mathematical basis for the simulation of surgical techniques in orthopedics. It focuses on the numerical modeling of total human joint replacements and simulation of their functions, along with the rigorous biomechanics of human joints and other skeletal parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička