Přejít k obsahu


Veřejnost a archeologie. Miniprůzkum veřejného mínění o archeologii

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L., JANÍČEK, L. Veřejnost a archeologie. Miniprůzkum veřejného mínění o archeologii. Plzeň, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public and Archaeology. The small-scale public opinion survey
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský , Mgr. Libor Janíček
Abstrakt CZ: Projekt Veřejnost a archeologie byl primárně zaměřen na shromáždění, analýzu a interpretaci názorů současné populace na význam archeologie. Průzkum se soustředil zejména na níže uvedená témata: archeologie a archeologové, zkušenost s činností archeologie, sledování a reflexe výsledků archeologie a hlubší zájem o archeologii. Byly zvoleny dvě cílové skupiny respondentů: 50 respondentů ze široké veřejnosti a 50 respondentů ze studentů 1. roč. bc. studia na Katedře archeologie ZČU v Plzni. Získané informace byly vyhodnoceny pro obě cílové skupiny zvlášť a tyto skupiny pak byly vzájemně porovnány.
Abstrakt EN: The Public and Archaeology project was focused on gathering data concerning the opinion of current population on archaeology. The public opinion survey included following questions: ideas on archaeology and archaeologists, experience with archaeological activities, monitoring of archaeological results and self interest. Opinions of two target groups were collected: 50 representatives of general public and 50 first-year undergraduate students of archaeology of the Department of archaeology, University of West Bohemia in Pilsen. The replies of the two target groups were analysed and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička