Přejít k obsahu


Sekundární zásahy do novověkých hrobů

Citace:
PRŮCHOVÁ, E., CHROUSTOVSKÝ, L. Sekundární zásahy do novověkých hrobů. Opava, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Secondary impacts in post-medieval graves
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Erika Průchová , Mgr. Luboš Chroustovský
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je nástin obecné klasifikace sekundárních zásahů v rámci novověkých pohřebních objektů a areálů. Klasifikace je vytvořena na základě poznání živé kultury (etnografie, historie). Následně jsou dedukovány a modelovány související tafonomické projevy v archeologickém kontextu. Intencionalita je zvážena dle zájmového objektu (pohřbení jedinci, hrobové výbavy, pohřební objekt jako celek), požadovaných aktivit (např. exhumace, destrukce, poškození, přidání, odebrání) a cílů lidských činitelů (např. sanace, sekundární pohřeb, loupež, získání prestiže, znovuvyužití v živé kultuře, zneuctění).
Abstrakt EN: In this paper, our aim is to outline a general classification of secondary burial practices and intentional disturbances in relation to post-medieval funerary objects and areas. This is created on the basis of the knowledge of the living culture (ethnological, historical record) and then, archaeological/taphonomical consequences are inferred, modelled or referred to literature. Intentionality of secondary impacts is divided according to object (buried individuals, grave goods, funeral object as a complex), required activities (e.g. exhumation, destruction, damage, additional deposition, removal) and goals of human agents (e.g. sanitation, re-burial, looting, prestige acquirement, reuse, dishonour).
Klíčová slova

Zpět

Patička