Přejít k obsahu


O změně prohlášení vlastníka budovy

Citace:
DVOŘÁK, T. O změně prohlášení vlastníka budovy. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 11, s. 389-393. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The change of the declaration by the owner of the building
Rok vydání: 2011
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný článek se zabývá složitou a v právní teorii i praxi rozporně a nejednoznačně pojímanou problematikou změn prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
Abstrakt EN: This article deals with a complex and legal theory and practice of contradictory and ambiguous statements of changes conceived issue of the building owner under the Act No. 72/1994 Coll. ownership.
Klíčová slova

Zpět

Patička