Přejít k obsahu


Technical products and their attributes - theory and practical applications

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z., DVOŘÁK, J. Technical products and their attributes - theory and practical applications. MM Science Journal, 2008, č. 4, s. 58-62. ISSN: 1803-1269
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technical products and their attributes - theory and practical applications
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Zbyněk Srp , Ing. Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Každý technický product ? technický objektový systém musí vyhovět řadě požadavků. Nejsou to jen požadavky na provozní/tranformační funkce, jejich parametry a připojovací rozměry, ale také vysoká bezpečnost a ochrana zdraví, snadná vyrobitelnost, dopravitelnost, udržovatelnost a likvidovatelnost, nízká cena, krátký dodací termín a mnoho dalších. V příspěvku je prezentován systémový přístup na bázi "mapy" poznatků Engineering Design Science, jehož cílem je docílení vysoké uživatelské přívětivosti. V příspěvku je uvedena řada praktických aplikací, které úspěšně validovaly navrhovaná zlepšení.
Abstrakt EN: Any technical product - technical object system (TS) needs to meet many requirements. These are not only requirements concerning the TS operational/transformation functions, their parameters and connection interfaces, but also high product safety and health protection, good appearance, easy manufacture, transport, maintenance and liquidation, low price, short delivery time, and many others. The paper introduces a system approach based on the ?Map? of Engineering Design Science knowledge, the aim of which is to achieve a higher user friendliness. It shows a number of practical applications, which have quite successfully validated the proposed improvements.
Klíčová slova

Zpět

Patička