Přejít k obsahu


Výrobní pracoviště jako heterogenní technický produkt

Citace:
DVOŘÁK, J., SRP, Z., HOSNEDL, S. Výrobní pracoviště jako heterogenní technický produkt. In MOPP 2009. ZČU v Plzni: 2009. s. 1-12. ISBN: 978-80-7043-844-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manufacturing wokplace as a heterogeneous technical product
Rok vydání: 2009
Místo konání: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Ing. Zbyněk Srp , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Tradiční metodiky navrhování technických produktů se dosud převážně zaměřovaly pouze na mechanickou složku technických produktů (tj. hardware), což se v posledních letech stalo předmětem kritiky odborné komunity u nás i ve světě. Čtyři generické složky produktu tj. hardware (HW), zpracované materiály (FW), software (SW) a servis (AW) reprezentují zvyšující se podíl jiných než mechanických složek technických produktů a tudíž i nutnost jejich začlenění do těchto či nově vznikajících teoretických a metodických systémů poznatků.
Abstrakt EN: Traditional engineering design methodologies have mostly been focused on the mechanical constituents of the designed technical products (hardware). This has also been reflected in the related educational approaches and increasingly criticized by the scientific community around the world. Four generic product categories, i.e. Hardware (HW), Processed Materials (FW), Software (SW), and Services (AW) represent an increasing share of non-mechanical constituents of technical products and hence the necessity for their integration into these or newly arising theoretical and methodical systems of knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička