Přejít k obsahu


Judex provincialis in Egra : Pár postřehů k pravomocím chebského zemského soudce za časů štaufských panovníků (před rokem 1265)

Citace:
KNOLL, V. Judex provincialis in Egra : Pár postřehů k pravomocím chebského zemského soudce za časů štaufských panovníků (před rokem 1265). In Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Marie Wasková, 2011. s. 39-48. ISBN: 978-80-254-9293-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Judex provincialis in Egra : Sever Comments on the Poweers of the Eger Municipal Judge in the Age of the Hohenstaufen Monarchs (before 1265)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Marie Wasková
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Nejvyšším představitelem zemské správy na Chebsku za časů štaufských panovníků byl zemský soudce, prvně doložený k roku 1215, který disponoval jako zástupce panovníka nejširší škálou pravomocí, doložených zejména mladšími prameny. Dokládají působení zemského soudce zejména v soudní oblasti (soud zemský nebo soudy smírčí). Osvědčoval písemné vyhotovení rozsudku či prohlášení o smíru mezi svářícími se stranami, ale také třeba převody církevního majetku či jeho poskytování formou lén.
Abstrakt EN: In the age of the Hohenstaufen monarchs, the principal representative of the municipal authorities in the Eger region was the municipal judge, first recorded in 1215. According to more recent sources, the judge was, as a monarch´s delegate, endowed with a broadest scale of powers. They provide evidence of municipal judge´s activities, particulary in the judicial area (municipal or conciliatory courts). He certified written form of verdicts or conciliatory declarations between contending parties as well as e. g. transfers of church property or its granting as a fief.
Klíčová slova

Zpět

Patička