Přejít k obsahu


Civilistické kodifikace 19. století a Kodex kanonického práva : (pocta PhDr. Karlu Waskovi k 60. narozeninám)

Citace:
HRDINA, A. Civilistické kodifikace 19. století a Kodex kanonického práva : (pocta PhDr. Karlu Waskovi k 60. narozeninám). In Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Marie Wasková, 2011. s. 167-173. ISBN: 978-80-254-9293-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Civilist Codifications of the 19th Century and the Code of Canon Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Marie Wasková
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek reflektuje stav kanonického práva v polovině 19. století a žádosti světového episkopátu, vznesené na 1. vatikánském koncilu, na jeho rekodifikaci "po vzoru moderních států". K tomu došlo až v roce 1917, kdy byl vyhlášen výlučný zákoník pro římskokatolickou církev Kodex kanonického práva.
Abstrakt EN: This article reflects the state of canon law in the first half of the 19th century. Moreover, it discusses the request by episcopacy worldwide for its re-codification after "the model of the modern states´, raised at The First Vatican Council. However, such a re-codification took place no sooner than in 1917, when the exclusive code of laws for the Roman Catholic Church was published under the name ot The Code of Canon Law.
Klíčová slova

Zpět

Patička