Přejít k obsahu


Chrestomatie ke studiu filosofie práva

Citace:
HRDINA, A., MASOPUST, Z. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. 1. vyd. Praha : Leges, 2011, 432 s. ISBN: 978-80-87212-71-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of Legal Philosophy: A Book of Reading
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc. , JUDr. et PhDr. Zdeněk Masopust DrSc.
Abstrakt CZ: Antologie textů ke studiu teorie práva a filosofie práva. Výňatky z děl významných autorů od starověku po postmodernu. Krátké uvozovací texty k jednotlivým kapitolám i autorům. První dílo tohoto druhu v české právnické literatuře.
Abstrakt EN: Characteristic extracts from representative authors from antiquity to postmodernism. Introductory texts briefly explaining the main currents in legal philosophy and the individual extracts. The first volume of this kind in the Czech legal literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička