Přejít k obsahu


Čínský a japonský kolektivismus a některé jeho specifické rysy

Citace:
BÍLKOVÁ, J. Čínský a japonský kolektivismus a některé jeho specifické rysy. In Paradigma kultur. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 417-431. ISBN: 978-80-7380-297-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chinese and Japanese Collectivism and Some of Its Specific Features
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Jitka Bílková
Abstrakt CZ: V publikaci věnované odlišnostem významných kultur, které hrají důležitou roli v současném světě, se tato studie pokouší zachytit některé specifické rysy čínského a japonského kolektivismu tak, jak se formovaly v historickém vývoji, s ohledem na kontext myšlenkový, jazykový a společenský (společenské struktury a hierarchie).
Abstrakt EN: This essay, included into the publication about the diversity of important cultures of the present world, tries to outline some specific features of Chinese and Japanese collectivism, taking into account the historical development and the language, the social context (social structures and hierarchy) and the way of thought.
Klíčová slova

Zpět

Patička